Jaarcongres op locatie

Congres Sociaal Raadsliedenwerk 2024

'Van onzichtbare naar zichtbare kracht'

LOSR
Congrescentrum de ReeHorst
weken : dagen : uren : minuten
schuldhulpverlening

Over dit congres

Hét jaarlijkse congres van en voor sociaal raadslieden en partners. Het thema van deze editie is 'Van onzichtbare naar zichtbare kracht'.

De stille kracht
Sociaal raadslieden zetten zich met passie en toewijding in om burgers te helpen met problemen van juridische en/of maatschappelijke aard. Zij leveren een waardevolle bijdrage aan het oplossen van de (juridische) problemen die burgers ervaren. De hulp is laagdrempelig en kosteloos en met name gericht op de minder zelfredzame burger. Maar ook al is de kracht van het sociaal raadsliedenwerk onmiskenbaar, vaak is het een stille, soms zelfs onzichtbare kracht. Daardoor wordt het raadsliedenwerk niet altijd ten volle gezien en de kennis niet altijd ten volle benut.

Zichtbaarheid en samenwerking in de keten verbeteren
Gelukkig is er een kentering zichtbaar. Landelijk zijn de sociaal raadslieden steeds meer in beeld. Zo worden de sociaal raadslieden gevraagd om mee te denken over de toegang tot het recht, de oprichting van de Laagdrempelige Onafhankelijke Fiscale Rechtshulp en zijn er uitgebreide inhoudelijke reacties gekomen op diverse internetconsultaties over onder andere de beslagvrije voet en de nieuwe Participatiewet. En tot slot: belangrijke signalen van de raadslieden hebben de politiek bereikt en in beweging gezet.

Doel van het congres
Mooie successen, maar toch leiden deze nog niet tot concrete (samenwerkings)afspraken of een uitbreiding van het werk. Hoe komt dat? Waarom hebben we geen landelijke dekking? Waarom is die zichtbaarheid belangrijk? En hoe vinden we elkaar en maken we beter gebruik van elkaars expertise? Hoe kunnen we de samenwerking met elkaar en met ketenpartners verbeteren? Tijdens het congres leggen we deze verschillende vraagstukken graag aan je voor en delen we de ideeën die er zijn. Daarnaast draagt het congres bij aan het op peil houden en vergroten van je vakkennis. Voor sociaal raadslieden én onze ketenpartners.

Het Congres Sociaal Raadsliedenwerk wordt georganiseerd door het Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden/Sociaal Werk Nederland in samenwerking met Studiecentrum Kerckebosch.

Over het Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR)
In 1981 werd gestart met het Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden, onderdeel van Sociaal Werk Nederland. Sociaal Raadslieden zetten zich dagelijks met passie en toewijding in om mensen te helpen, die in de problemen zijn gekomen met de overheid. Zij leveren een waardevolle bijdrage aan het oplossen van de problemen die mensen ervaren op het gebied van complexe wet- en regelgeving. De Sociaal Raadslieden helpen burgers door de bestaanszekerheid weer op orde te brengen. Zij doen dit met maatwerk. Door hun brede kennis op 23 rechtsgebieden kunnen zij goed de onderlinge verbanden zien en daardoor de problemen van de burger integraal oplossen. Sociaal waar het kan, juridisch waar het moet. Daarnaast zijn de Sociaal Raadslieden door die brede kennis als geen ander in staat om knelpunten in wet- en regelgeving te signaleren. Dit doen zij vrijmoedig en onafhankelijk, zowel intern en extern. Dát is de kracht van het Sociaal Raadsliedenwerk.

Congreswebsite: www.losrcongres.nl

Met onder andere

Kwaliteitsmedewerker SJD
Gemeente Den Haag, Dienst SZW
Inspecteur-generaal
Inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane (IBTD)
President
Rechtbank Den Haag
Voorzitter signaleringscommissie
LOSR
Mis niets over het congres!
Schrijf u in voor de gratis congres update

Aandachtspunten

Dagvoorzitter Lucas de Man
8 praktische workshops
Vernieuwd programma!

Locatie

Congrescentrum de ReeHorst
Bennekomseweg 24
6717 LM
Ede Gld

Organisatie

Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden
Sociaal Werk Nederland